ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ ๑. แอโรบิก ๒. คีตะมวยไทย ๓. ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ๔. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ คณะครูและบุคลากรทุกโรงเรียนที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ความเห็นถูกปิด