ทดลองส่ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านหมากเขียบ จัดกิจกรรมวันออกพรรษา

ร.ร.บ้านหมากเขียบ จัดกิจกรรมวันออกพรรษา วันที่ 24 ต.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ผู้เข้าร่วมงาน 100 คน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจาก อบต. และกรรมการสถานศึกษา

 

ความเห็นถูกปิด