ทดลองส่ง ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านสะมัด จัดกิจกรรมลอยกระทง

รร.บ้านสะมัด จัดกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 28 ต.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านสะมัด มีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจาก อบต. และกรรมการสถานศึกษา

 

ความเห็นถูกปิด