ศาสตร์พระราชากับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

 

ศาสตร์พระราชา กับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกองทุน “ทิวา รุ้งแก้วเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิ พศช.”และทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะะเกษ ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คิด ทำ นำ เปลี่ยน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ โดยการนำของ ผอ.ธนาวุธ แสงใสแก้ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว ผลการประเมินการสอบ ONet เป็นที่ ๑ ของอำเภอวังหิน มีค่าคะแนนสูงกว่าระดับชาติ โรงเรียนใช้ “บวร” เป็นเครื่องมือในการบริหาร ใช้ศาสตร์พระราชา เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ความเห็นถูกปิด