9 ตุลาคม 2561 กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม 4H ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ความเห็นถูกปิด