เกียรติบัตรแห่งความภูมิใจ

09/10/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง รับเกียรติบัตรโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สองปีซ้อนค่ะ(2559,2560)

ความเห็นถูกปิด