ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหลวงพ่อโต

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหลวงพ่อโต ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีรองผู้อำนวยการเขต นายสุเทพ ศรบุญทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้งหมด 11 โรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา พระสงฆ์ และนักเรียน ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหลวงพ่อโตเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ซุ้มการเรียนรู้ต่างๆในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการสาธิตกิจกรรม เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ

 

     

ความเห็นถูกปิด