กิจกรรมชุมชน ร่วมทำบุญสังฆทาน

6-7/10/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญสังฆทานที่บ้านสมอ และบ้านทางสายหมู่ 14 

ความเห็นถูกปิด