ต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นำโดย ผอ.สุรชาติ  ทอนศรี พร้อมด้วยรองฯณัฐรดา กานุวงศ์  คณะครู..ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ที่ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ พร้อมต้อ นรับคณะที่ให้เกียรติศึกษาดูงาน..ในสายชั้นอนุบาล..โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี..ยิ่ง..

ความเห็นถูกปิด