กิจกรรมชุมชน

22/09/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญสังฆทานที่ศาบาบ้านหนองกอง ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน 

ความเห็นถูกปิด