การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561

9-21/09/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับกลุ่ม ของ ceo วังหิน 1 ได้เป็นตัวแทนเจ้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จำนวน 38 รายการ

ความเห็นถูกปิด