ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมฯจ.ศรีสะเกษ

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตามเวลาราชการ นายชัชวาลย์ บัวงาม ผอ.รร.บ้านโนนคูณ กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ พร้อมด้วย นายศรีทัด หนุนวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน , นางอาภารัตน์ บัวงาม หัวหน้าโครงการคิดวิเคราะห์ฯ , นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ หัวหน้าวิชาการ รร.เข้าร่วมประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายฯ การดำเนินขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม จ.ศรีสะเกษ ซึ่งท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาป็นประธานปิดงานในครั้งนี้ ในการประชุมมีการเสวนาและปาฐกถา พิเศษ เรื่อง”การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสู่อนาคตแห่งประเทศไทย” , การระดมสมองวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามนวัตกรรม

ความเห็นถูกปิด