ร่วมทำบุญสังฆทานประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยท่าานผอ.พิทักษ์  พันธ์จันทร์และคณะครู  นักเรียน ร่วมทำบุญสังฆทาน  ณ  วัดบ้านบัวระรมย์ ในงานสังฆทานในครั้งนี้ 

ความเห็นถูกปิด