งานเกษียณ กลุ่มอำเภอกันทรารมย์ ประจำปี 2561

ที่ 26 ก.ย. 2561 นายบพิตร  บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม)  ครูผู้เกษียณ คุณครูวิชิต  พรมดี  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานเกษียณ กลุ่มอำเภอกันทรารมย์ ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

 

ความเห็นถูกปิด