โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รร.บ้านพันลำ ร่วมกับวัดบ้านพันลำ

วันที่ 2 – 25  เมษายน  2560  โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกับวัดบ้านพันลำ  จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

ความเห็นถูกปิด