ทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2561

วันที่ 29 ก.ย. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านสำโรง ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด