การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน นายลิขิต จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

 

ความเห็นถูกปิด