โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองจัดกิจกรรมปันรักให้น้อง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองได้จัดกิจกรรม ปันรักให้น้องๆโดยมีพี่ๆจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.6/12 และ ม.6/3 เป็นผู้นำน้องๆร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑-๓   ป.๔-๖ มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองด้วยทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ความเห็นถูกปิด