๑๒ สิงหาเทิดไท้ พระแม่แผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยการนำของ นายรุ่งอรุณ  สายสมาน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองรัง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรัง จัดกิจกรรม ๑๒ สิงหา เทิดไท้พระแม่แผ่นดิน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองรัง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น

ความเห็นถูกปิด