โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย จัดกิจกรรมวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นำโดย สิบเอกทักษิณ  ภูบัวเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2561

ความเห็นถูกปิด