กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อให้ลูกๆ นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ สร้างความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก มีคุณแม่ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  การเปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพร การร้องเพลงแม่ของแผ่นดิน การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น การแสดงของลูกๆ นักเรียน

 

ความเห็นถูกปิด