มอบงบประมาณสนับสนุน To be number one

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้ต้อนรับท่านรัฐวิทย์   อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการTo be number one ให้กับโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอขอบคุณท่านรัฐวิทย์   อังคสกุลเกียรติ ที่มอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้

 

ความเห็นถูกปิด