โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2561 วันที่ 8 ส.ค.61 รร.นครศรีลำดวนวิทยา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รร.บ้านทุ่งน้อยได้เข้าร่วมการแข่งขัน Dancercise 2 ทีม คือรุ่นอายุ 6-9 ปีและรุ่นอายุ 10-14 ปี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ระดับอำเภอ

ที่รร.นครศรีลำดวนวิทยา

ความเห็นถูกปิด