29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เตรียมความพร้อมจัดงานผ้าป่า 80 ปี โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ

29 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เตรียมความพร้อมจัดงานผ้าป่า 80 ปี โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีฯ

ความเห็นถูกปิด