วันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายดำรงค์ คันทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมพิธีวันอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ความเห็นถูกปิด