กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา จาก. Mr. Neo. Mee hoe และคณะ

โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยผู้อำนวยการ วึระ  ศิริดำ ได้คัดเลือก นักเรียนทั้งหมด 64 คน  รับทุนจากผู้ใหญ่ใจดี ทุนละ 500 บาท พร้อมกับชุด และรองเท้า นักเรียนรับ จำนวน 59 คน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 คน  รวมเงินสด 34,500 บาท สิ่งของประมาณ 50,000  บาท รวมทั้งสิ้น 84,500  บาท จาก Mr.Neo Mee Hoe (ชาวมาเลเซีย) คุณวิชัย พุฒชูชื่น และคณะ ขอประชาสัมพันธ์คุณงาม ความดีที่ท่านทำในครั้งนี้จงหนุนนำให้ท่านและคณะประสบความสำเร็จตลอดไป ในวันที่  30  กรกฎาคม  2561 ที่โรงเรียนน้ำคำวิทยา เวลา  08.00 น.

ความเห็นถูกปิด