กิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา ในที่สาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลจาน โรงเรียนบ้านบูรพา และชาวบ้านบูรพา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าในที่สาธารณะประโยชน์ ประจำปี 2561 ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหนองน้ำสาธารณะ ณ ห้วยโสก บ.บูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561

 

ความเห็นถูกปิด