กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 28  มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โดยมี นายไสว  โสภาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี อย่างมีคุณภาพ

ความเห็นถูกปิด