การจัดงานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านโนนดู่  อำเภอวังหิน  สพป.ศก. เขต ๑
ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑
โดย นายจำรัส  วงศ์แดง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่  กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

 

ความเห็นถูกปิด