โรงเรียนบ้านร่องสะอาดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (26 ก.ค.2561)

นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ ร.10(ต้นรวงผึ้ง) กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่อให้นักเรียนเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

ความเห็นถูกปิด