กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยผู้อำนวยการณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล         ได้นำคณะครู  และนักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ณ วัดบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ   อำเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด