กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านโพนข่าฯ นำโดยนายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๑

ความเห็นถูกปิด