กลุ่มโรงเรียนตำแยจัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กลุ่มโรงเรียนตำแยจัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ โดยมีนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธาน

ความเห็นถูกปิด