จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2560 วันที่ 10 ก.พ.60 วัดบ้านก่อ

วัดบ้านก่อ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2560 ที่วัดบ้านก่อ มีนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 200 คน และได้ร่วมพัฒนาวัดและโรงเรียน สาธารณประโยชน์ต่างๆ

ความเห็นถูกปิด