กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ (หลักสูตร D.A.R.E.) จากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และมีท่านคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้กับนักเรียน โรงเรียนจึงขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกมา ณ ที่นี้

 

ความเห็นถูกปิด