ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง ได้ออกตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ ๒ ในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้านเหลือง

ความเห็นถูกปิด