วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ได้เข้าอบรมโครงการปกป้องยาเสพติดฯ ณ อบต.โพนข่า

 

ความเห็นถูกปิด