กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมสภานักเรียน ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด