การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๘/๐๖/๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นผู้นำในสภานักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด