กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง คณะครูบุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

ความเห็นถูกปิด