ประชุมการปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนพี่เลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน

เวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนพี่เลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน โดยท่านผศ. ดนุพล สืบสำราญ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายจันทร์ งามสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วประธานในพิธี

ความเห็นถูกปิด