กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

นำโดย ว่าที่พันตรี ศิริวงศ์  วงศ์ทะเล โดยแบ่งนักเรียนร่วมทำบุญ วัดบ้านโนนสมบูรณ์ และวัดมัชฉิมาธรรม(วัดป่าโนนสมบูรณ์) ทั้งนี้ คณะครู – นักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

ความเห็นถูกปิด