กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสุรพงษ์  อุทัยกรณ์ พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนามแท่งตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าวัดทำบุญ พร้อมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ และเนื่องด้วยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  บริเวณรอบๆกำแพงวัดสระพังทอง (บ้านหนามแท่ง) เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเด็ก ให้เกิดความรัก  ความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

   

   

   

   

   

ความเห็นถูกปิด