เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดบ้านก่อ

ความเห็นถูกปิด