โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ นำโดย ผอ.ธนาวุธ แสงใสแก้ว และคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายประมวล อัสพงค์ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำห้วผู้สูงอายุ ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมโรงเรียน ส่วนภาคบ่ายการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าทั้งหลาย

ความเห็นถูกปิด