คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชน จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมโรงเรียน

ความเห็นถูกปิด