ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ วิชัย แก้วสุข  และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  น้ำตกพลิ้ว  ,  หาดเจ้าหลาว และวัดเขาสุกิม  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  16-17  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา

ความเห็นถูกปิด