งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านกอกหัวนาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   

ความเห็นถูกปิด