งานปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นำโดย นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

ความเห็นถูกปิด