เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ความเห็นถูกปิด